ARTESA, STEP BAY STEP

BIBLIOGRAPHY + LINK


Eliade, Mircea. Historia de las creencias y de las ideas religiosas.

Ediciones Cristiandad. Madrid, 1978.

Camats, Jaume. Associació Cultural la Roureda.

Sepulcres megalítics al Montsec. Actes de la XXXIV Jornada de Treball del Grup de Recerques

de les Terres de Ponent. Artesa de Segre 2003.

Pàgines 171-228. Edició 2004.

Maluquer de Motes i Nicolau, Joan.

El poblament antic a la comarca de la Noguera.

Publicacions del Museu-Arxiu. Artesa de Segre. 1981.

Solanes i Potrony, Eva. Artesa de Segre.

Cossetània edicions. Valls, 2004.

Miró Rosinach, Josep M. A redós de l’imaginari

Medieval. Un tema antic. El monstre andròfag i

psicopòmpic. Revista Urtx núm. 14. Tàrrega, 2001.

Canyelles i Tharrats, Ramon I. Primeres aproximacions

a l’estudi dels cruciformes i elements

cristianitzadors a Refet (Artesa de Segre-la Noguera).

Dins del treball conjunt Refet: Tema obert.

Actes de la XXXIV Jornada de Treball del Grup

de Recerques de les Terres de Ponent. Artesa de

Segre 2003. Pàgines 171-228. Edició 2004.

Canyelles i Tharrats, Ramon I. Nous gravats

rupestres a Refet. Revista la Palanca núm. 269.

Agost 2004.

Bellmunt i Figueres, Joan. Devocions marianes

populars a la Noguera. Pagès editors. 2000.

Lladonosa i Pujol, Josep. Història d’Artesa de

Segre i la seva comarca. Ajuntament d’Artesa de

Segre. 1990.

Pérez Conill, Jordi. Torres i Benet, Miquel. Canyelles

i Tharrats, Ramon I. REFET: Tema obert.

Actes de la XXXIV Jornada de Treball del Grup

de Recerques de les Terres de Ponent. Artesa de

Segre 2003. Pàgines 215-228. Edició 2004.

Amades i Gelats, Joan. Costumari català. Volums

2 i 4. Salvat editors / Edicions 62. Edició

facsímil. Barcelona. 1982.

Domínguez Monedero. Adolfo J. Religión, rito

y ritual durante la protohistoria peninsular. El

fenómeno religioso en la cultura ibérica. Volumen

II del IIIrd Deià International Conference of

Prehistory, Ritual, Rites and Religion in Prehistory.

Oxford. British Archaeological Reports, 611. 1995.

pàgs. 21-91. Versió electrònica ampliada i corregida

a: http://www.ffil.uam.es/antigua/piberica/

santuarios/indice.htm

Maluquer de Motes i Nicolau, Joan. Dues sivelles

romanes. Fulls del Museu del Montsec

d’Artesa de Segre núm. 4. Setembre 1986.

LINK TO (IN ENGLISH VERSION):

FINDING ON AN UNUSUAL MEGALITH IN SERO (CATALONIA–SPAIN)

Go to chapter:  Previous  |  Next