TENYIDORS DE FES

– II –


L'ofici i la tradició de tintar pells es remunta a temps realment antics i el seu probable origen es troba, com en tantes altres tècniques va succeir, a les voreres del rius Tigris i Èufrates. És probable que la tradició naixés sota els auspicis de la religió zoroàstrica que vestia els seus oficiants amb vistosos colors vermellosos. Les pells eren tractades amb excrescències d'animals després de ser submergides en diversos banys i aplicacions entre els quals es trobaven els tanins.

Per descomptat que els mètodes moderns poc o res tenen a veure amb aquesta tècnica ancestral que es va estendre a altres punts d'Àsia i l'Àfrica. El procés en qüestió que es practica a Fes està basat en el sistema antic i ancestral que fa 25 segles va començar a usar-se al Medi Orient. I per això tintoreries com les de Fes, desprenen una impactant fortor. Però potser el pitjor a ulls d'un occidental, sigui cerciorar-se de les tremendes condicions en les quals aquestes persones han de treballar dia rera dia.

Ir a capítol:  Anterior  |  Següent