SANT MIQUEL DE FLUVIÀ, TESTIMONI DELS TEMPS

LA TORRE-CAMPANAR


Impacten els seus ben plantats 27 metres d'altura que a més, donen a la vila una característica silueta de les teulades entre què és netament reconeixible. En realitat, la torre-campanar està separada de l'església, un passadís recobert de pedres i amb una porta d'entrada des de l'interior, avui tapiada, comuniquen els dos edificis, per la qual cosa el conjunt està format per dues peces separades. És en realitat, una torre amb un campanar a la seva cúspide, que s'alça robusta sobre parets de vuit metres d'exterior i de dos considerables metres de gruix. Està dividida en tres pisos, la part superior té els corresponents merlets, sageteres i matacans a les cantonades datats en l'època en què es fortificà tot el conjunt.

La composició dels materials amb què es construí la torre, ha permès datar-la en el segle XII, en el període anomenat Romànic III. De fet, l'edifici eclesial disposà durant la seva construcció, del seu propi campanar avui reconeixible en les marques deixades per dues pilastres que feien de campanar, mentre és concloïen les obres de la torre contigua.

Destacar que els constructors van voler "protegir" l'edifici amb un primitiu sistema antisísmic, consistent en un llit de còdols, grava i conglomerat sobre el qual es bastí l'edifici, amb l'objecte de donar flexibilitat de moviments a la torre en cas de terratrèmols. Idèntic concepte que avui empren els enginyers en la construcció d'edificis moderns, especialment els de gran altura. Sens dubte, en el llunyà segle XII aquest edifici de 27 metres d'alçada, se'l podria considerar un gratacels en el seu àmbit i època. Desconeixem si aquest sistema ha hagut de fer la seva feina davant de cap mena de força sísmica al llarg dels anys; però el que si sabem és que, fins al dia d'avui, el conjunt ha arribat dret i intacte, passats 1000 anys de la seva construcció, tal com el podem contemplar.

La separació entre els dos edificis, clarament vis...
Un llit de còdols i conglomerat fa de "sistema ant...

Ir a capítulo:  Anterior  |  Siguiente